Záplava v Bystřici pod Lopeníkem

Dne 10.06.2013 jsme zasahovali při záplavě v Bystřici pod Lopeníkem.

Dne 10.06.2013 jsme před půl sedmou odpoledne vyjížděli do obce Bystřice pod Lopeníkem kvůli bleskové záplavě. Členové naší jednotky ve spolupráci se dvěma místními dobrovolníky provedli záchranu jedné obyvatelky. Tu povodeň zastihla na kraji koryta rozbouřeného potoka, kdy zůstala u zábradlí po pás v silném vodním proudu a sama nebyla schopna dostat se do bezpečí. Poté jsme byli vysláni na sil. I/50, kde bylo v úseku od obce Bystřice pod Lop. po motorest Rasová na vozovce množství naplavenin a spadaných větví, jež bránily průjezdnosti. Po odstranění překážek v silničním provozu jsme se vrátili zpět do Bystřice, kde jsme se zapojili do čerpání vody ze zatopených domů a dalších likvidačních a odklízecích prací.

Poslední fotogalerie

Anketa

Jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání je
122
(13356)
122
112
(9751)
112
155
(9673)
155

Náhodná fotogalerie