Historie

Historie hasičského sboru v Bánově

První valná hromada Hasičského sboru v Bánově se konala 4. března 1894. Zakládající členové si slíbili, že budou dodržovat pořádek vojenský a kdo se na vytroubení sboru nedostaví, zaplatí pokutu 50 Krejcarů. Toto stvrdilo svým podpisem 18 členů z 26 přihlášených. Prvním velitelem sboru se stal Fratišek Koucer, jeho zástupce byl Václav Bělohlávek, starostou se stal Antonín Bednář a jednatelem František Čechmánek. Představenstvo obce, jejíž starostou byl Josef Zálešák, zakoupilo pro sbor požární stříkačku za 1100 Zlatých a odevzdalo jim i přiměřené skladiště. Roku 1897 měl hasičský sbor v Bánově již 2 stříkačky, 2 navijáky a 3 žebře v hodnotě 1800 Zlatých. Činnost byla bohatá nejen ve cvičeních ale i ve vzdělávání, plesech, bálech a oslavách výročí v okolí. Během I. Světové války byla činnost sboru velmi omezena, když nebyly konány ani valné hromady.

V roce 1931 - přesně 6. září - bylo otevřeno nové hasičské skladiště (to jednotka využívá jako svou základnu dodnes). Když byl v roce 1933 zaveden nový veřejný vodovod byly zakoupeny nové hadice a příslušenství. V tomto roce byly v obci 4 požáry a poprvé bylo použito vody z vodovodu, což znamenalo úplný převrat v hašení požárů. Také v průběhu II. Světové války nebyl sbor příliš aktivní. Opětná činnost začala až po osvobození. Po roce 1948 dochází k výrazným změnám, když Hasičský sbor mění název na Požární sbor a ustavuje se Místní jednota československého svazu hasičstva. V roce 1952 pak přechází řízení požární ochrany přímo pod státní kontrolu. Mezi léty 1948 - 1989 se členové hasičského sboru zaměřovali zejména na preventivní, "osvětovou a budovatelskou" činnost. Z oblasti represe vzpomeňme účast na pravidelných okrskových soutěžích, na kterých často obsazovali stupně vítězů. Účastnili se též každoročních cvičení, kde byli dle obecních kronik hodnoceni vždy velmi kladně. Mezi jejich zásahovou činnost patřila především likvidace požárů a povodní v Bánově a okolních obcích, zejména pak v Bystřici pod Lopeníkem a Suché Lozi. V průměru byli bánovští požárníci voláni dvakrát do roka. Během 90. let minulého století došlo k výraznému útlumu činnosti. Až v druhé polovině devadesátých let se ke sboru přidalo několik mladých nadšenců, kteří však příliš dlouho nevytrvali. Z této doby se sluší připomenout obětavé nasazení bánovských hasičů při rozsáhlých povodních v roce 1997.

Zlomovým rokem pro Sbor dobrovolných hasičů v Bánově byl rok 2003, tehdy došlo k obnovení činnosti sboru, v roce 2004 pak nově nastoupivší členové vstoupili také do zásahové jednotky. Jejich učiteli se stali dlouholetý člen Josef Bujáček a Lubomír Novák, který nastoupil v roce 1997 a jako jediný vytrval. Velitelem se stal Ondřej Čubíka starostou sboru Marek Mahdal. Významnou oporou nového vedení hasičů byl tehdejší starosta obce Josef Čapek. Během posledních pěti let se Jednotka SDH Bánov výrazně zprofesionalizovala, postupně byly nakoupeny moderní ochranné pomůcky a materiální a technické vybavení. V roce 2007 došlo k obměně techniky, kdy jsme převodem od HZS Zl. kraje získali hasičské vozidlo na podvozku Liaz 101, které nahradilo již zastaralou Škodu 706. V současné době jednotka vyjíždí v průměru patnáctkrát do roka a to nejen k požárům, ale také k povodním, dopravním nehodám či technickým pomocem. V roce 2010 jsme ukončili spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a veškerá činnost hasičů v Bánově se přesunula pod hlavičku jednotky.Poslední fotogalerie

Anketa

Jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání je
122
(13459)
122
112
(9951)
112
155
(9917)
155

Náhodná fotogalerie